Последни новини

MOTO EXPO 2020 СЕ ОТМЕНЯ

20 март 2020

MOTO EXPO 2020 СЕ ОТМЕНЯ

На фона на засилените опасения относно разпространението на
коронавирус (COVID-19) Мото Експо е отменено и Harley-Davidson Sofia
няма да участва.
 
Оценяваме ангажимента за защита на персонала, посетителите и местната
общност. Надяваме се да участваме в следващото събитие на Мото Експо.

Назад