Видео галерия

Архиви на Harley-Davidson: Архивиране на 110 години свобода

Реставраторът на мотоциклети Бил Роденкал споделя страстта, с която всеки ден отива на работа в Музея на Harley-Davidson.